Forskningsprosjekter innen nanoteknologi

Nanoteknologi er teknologi som de fleste knapt har hørt om, men som er en stor del av dagens virkelighet. Tenk bare på mobiltelefonene og de bærbare PC-ene vi bruker – de hadde vi ikke hatt uten kunnskapen om bittesmå magneter.

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi handler om å bearbeide bittesmå materialer. Kort fortalt er en nanometer en milliontedel av en millimeter, altså mye mindre enn det vi kan se med det blotte øye. Nanoteknologi handler om å jobbe med materialer i størrelser under 100 nanometer, det vil si en titusendel av en millimeter.

At man bruker så små materialer er fantastisk i seg selv, men det som virkelig gjør nanoteknologien interessant er at man kan bruke den til å manipulere materialer helt ned på molekylnivå. Her må man ha solide kunnskaper om molekylærbiologi, kjemi, og/eller fysikk for å kunne bidra. Samtidig er nanoteknologi noe litt mer enn bare standard kjemi og fysikk.

Nanopartikler

Når man skal jobbe med nanopartikler, må man ta større hensyn til kvantemekaniske faktorer. Man jobber gjerne med materialer som har relativt stor overflate sammenlignet med volumet. Derfor er overflatenes egenskaper veldig viktige. Man kan for eksempel bruke bittesmå partikler av sølv, som er sterkt antibakterielle. Det gjør at klær med slike bittesmå sølvpartikler ikke blir skitne på samme måte som andre klær.

Hovedpoenget her er at forskning som tar for seg slike nanopartikler, gjør det mulig å sette sammen atomer på en helt ny måte. Dermed kan man gi molekylene nye egenskaper og skape noe helt nytt og uventet. Det er derfor forskningen på nanoteknologi er noe av det aller mest spennende i vitenskapens verden i dag. For eksempel har man med såkalte nanosandwicher kunne laget disker som oppbevarer mer informasjon og tar mye mindre plass enn før. Det gjør at vi har fått økt lagringskapasitet selv på de små mobiltelefonene våre.