Vitenskapelige prosjekter

Den vitenskapelige utviklingen er svært mangfoldig, og det er vanskelig å vite hvilke konsekvenser den vil få for samfunnet. Vi går en uanet fremtid i møte – full av både farer og muligheter.